Vijeće mjesnog odbora Tuhovec Lukačavec Toplički konstituirano je 09. lipnja 2017. godine u sastavu:

  1. Miran Plišo – predsjednik
  2. Željko Zadravec – član
  3. Mihael Dubovečak – član
  4. Dubravko Zadravec – član
  5. Marija Zadravec – član
  6. Josip Prstec – član
  7. Željko Slatki – član

Treba napomenuti kako je sastav Vijeća mjesnog odbora najmlađi do sad.