Novi koš za košarku!

Dragi Tuhovčani,

Ispred društvenog doma zamijenjena je tabla i koš za uličnu košarku .
Zahvale DVD u Tuhovec na sudjelovanju te se posebno zahvaljujemo Daliboru Horvatu na doniranoj ploči te Mirku Šebreku i Mirku Ratkoviću koji su svojim znanjem i radom doprinijeli postavljanu ploče.

Pozivamo sve na košarku!

MO Tuhovec