Poštovani mještani Tuhovca i Lukačevca Topličkog!


Poštovani mještani Tuhovca i Lukačevca Topličkog,

Ovim putem željeli bismo vas upoznati sa aktivnostima kojima smo se bavili u ovoj u 2018. godini.

Na našu inicijativu a uz pomoć grada Varaždinske Toplice u Tuhovcu se:

 

– završila rekonstrukcija krovišta na društvenom domu u Tuhovcu

– postavljena je hidroizolacija na zapadnom zidu društvenog doma

– postavljena je nova oglasna ploča kod društvenog doma

– redovito su se sanirala oštećenja na nerazvrstanim cestama

– postavljena su dva prometna ogledala na kritičnim točkama DC-24 kroz Tuhovec

– kupljeno je zemljište koje se nalazi uz društveni dom na koje će se preseliti dječje igralište

– organizirana je radna akcija „Zelena čistka“ u mjesecu travnju.

– organizirana je radna akcija čišćenje korova po nerazvrstanim putovima prema starom vrhu, Lukačevcu i Pustičnjaku i Topolovcu u mjesecu srpnju

 

Dana 07.10.2018. Godine vijeće mjesnog odbora Tuhovec – Lukačevec Toplički na svojoj sjednici donijelo je odluku da se predloži Gradu Varaždinske Toplice uvrštavanje u proračun za 2019. godinu asfaltiranje ceste koja spaja ta dva naselja.

Sa zadovoljstvom vam možemo priopćiti da je gradska vlast taj prijedlog uvrstila u proračun, a Gradsko vijeće ga je jednoglasno prihvatilo.

Nadamo se da će gradska vlast i u budućnosti prepoznati trud koji vijeće mjesnog odbora ulaže u boljitak života u našem kraju i poduprijeti nas na tom putu.

Od vas također očekujemo prijedloge, savjete, pomoć i podršku kako bi i dalje svi zajedno nastavili unapređivati kvalitetu života u Tuhovcu i okolici.

Sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2019. godinu žele vam svi članovi mjesnog odbora Tuhovec – Lukačevec Toplički!

Predsjednik vijeća MO Tuhovec
Miran Plišo